Bart-Jan ter Heegde

de Witte Rots · De Veste 10-14, 8231 JA Lelystad · +31 320 300 550 · info@bjit.nl

Sommigen vinden Bart-Jan een nerd. Anderen zeggen dat hij juist zo begrijpelijk communiceert. Hijzelf denkt dat er sprake is van een goede mix.

Hij heeft zich de laatste 10 jaar steeds meer toegespitst op het oplossen van informatiekundige vraagstukken in de Forensisch Psychiatrie. Op dit moment werkt hij bij Fivoor en de FPC Van Mesdag kliniek samen met medewerkers in alle lagen van de organisatie om zorgprocessen zo goed mogelijk te ondersteunen via EPD software.

Daarnaast beschikt hij over vaardigheden en kunde om het management via hedendaagse BI tooling inzicht te verschaffen in de mate waarin doelstellingen behaald worden.